Pravidlá a podmienky používania

Obchodné podmienky

     Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný.

 

Všeobecné ustanovenia

     Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bhcosmetics.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bhcosmetics.sk  je Torra s.r.o, Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, IČO 45586764IČ DPH SK2023047917. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Torra s.r.o zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Torra s.r.o zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Osobné údaje

     Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo.


Ceny

     Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Nie sme platcami DPH. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny t.j. cena uvedená v objednávkovom formulári. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.


Objednávanie tovaru

     Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť. Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom emailom. Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol operátorkou oznámený ako – expedované. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Hodnota uvedená na potvrdenej objednávky je konečná.


Dodacie podmienky

     Tovar zasielame v rámci SR na dobierku. Na dodanie tovaru využívame služby Slovenskej pošty. Zásielku Vám doručí kuriér Slovenskej pošty. V prípade, že Vás kuriér nezastihne na dodacej adrese, zásielka Vám bude automaticky uložená na Vašej pošte a môžete si ju kedykoľvek vyzdvihnúť najneskôr však do 7-mich dní. V SMS správe bude uvedené číslo zásielky, ktoré nadiktujete na Vašej pošte. Tovar obdržíte od 2 do 4 dní od expedovania zásielky. O expedovaní zásielky Vás budeme informovať emailom. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných "bublinkových" obaloch, aby nedošlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac produktov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný zasielame neskôr.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky.
3. Za poškodenie zásielky zavinené pri doprave.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Platobné podmienky:
Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku. Spôsob platby

     Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru. Platba vopred na bankový účet - tovar sa expeduje až po prijatí platby za tovar na bankovom účte vedenom

  • vo VUB banke: SK74 0200 0000 0028 9969 5857


Zľavy

     Ponúkame možnosť nakupovať so zvýhodnenými cenami, pokiaľ ste živnostníkom alebo podnikáte ako kozmetička, kaderník/čka, vizážista/ka, imagemaker, blogger… Informujte sa emailom na: www.moyrashop.sk.


Záruka, reklamácie

     Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Potrebné doklady  zasielame elektronickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.

Ak kupujúci zistí po prevzatí a otvorení zásielky, že tovar je poškodený, je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť našej spoločnosti emailom:moyrashopsk@gmail.com alebo telefonicky na tel.c.: +421 905 326 621, ktorá ho následne bude informovať o ďalšom postupe pri riešení reklamácie.

Ak kupujúci zistí po prevzatí a otvorení zásielky, že mu nebol dodaný všetok tovar, ktorý si objednal a je uvedený na faktúre,  je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu e-mailom, ktorý ho následne bude informovať o ďalšom postupe pri riešení reklamácie. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu formou e-mailu. Reklamácie vybavujeme bezodkladne v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

- kópiu predajného dokladu (faktúry)

- stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.


Stornovanie objednávky

     Stornovať objednávku je možné len do tej doby, pokiaľ Vám nebol zaslaný potvrdzovací e-mail od predávajúceho, že tovar bol pripravený na zaslanie. Ak je tovar v štádiu "pripravený na zaslanie", nie je možné stornovať objednávku, keďže zásielka je už odovzdaná Slovenskej pošte a nie je možné zastaviť jej dodanie.

Ak aj naďalej chce kupujúci stornovať objednávku, treba postupovať podľa článku : "Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie." Neprevzatím zásielky kupujúcim, kupujúci porušuje zmluvné podmienky a predávajúci ma plné právo na náhradu všetkých nákladov spojených s vybavením a zaslaním tovaru kupujúcemu.

Stornovanie zásielky kupujúci musí oznámiť

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie emailom na moyrashopsk@gmail.com s uvedením čísla objednávky.

 

     Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000, ktorými sú najmä zmluvy na dodávku zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar zníženú o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.


Záverečné ustanovenia

     Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.